STANDARDE DE INTEGRITATE MEDICALĂ ÎN SISTEMUL SĂNĂTĂȚII

REALIZATE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL FLOREȘTI

Comisia de Bioetica
Comisia evaluare evidenta cadourilor
Declarație de avere și interese personale
Dezvaluirea practicilor ilegale al avertizarilor de integritate
GHIDUL INTEGRITĂŢII MEDICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Plangere
Registrul declaratiilor conflictelor de interese
Regulament cazuri influenta necorespunzatoare

LEGISLAȚIA NAIONALĂ ÎN DOMENIUL INTEGRITĂŢII ŞI ANTICORUPŢIE

H.G. nr.134 din 22.02.2013 -stabilirea valorii admise a cadourilor
H.G. nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23.12.2013
Legea N.133 DIN 17.06.2016 declararea averii şi intereselor personale
Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017
Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public
Legea nr. 928 din 11.05.2000 privind accesul la informaţii
Legea nr.122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate
Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice
Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate
Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale
Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul deciziţional
Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ APLICATĂ ÎN SECTORUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII

Codul deontologic lucr. medical
HOT. GUVERN nr. 1016 din 01.09.2016 – privind numirea în funcţie pe bază de concurs coducător IMSP
LEGEA nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiei de medic
LEGEA nr.411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii
ORDINUL MSMPS nr.139 din 15.10.2015 aprobăre regulament privind angajarea prin concurs a personal medical