Scurt istoric

La 7 noiembrie 1873 în localitatea Florești pentru prima dată a fost deschisă o instituție medicală cu 6 paturi.
Cîrmuirea de zemstvă din Soroca în anul 1870 a luat o decizie despre transferul spitalului din Vadul lui Rașcov în Florești. Data de 7 noiembrie 1873 este recunoscută, ca data înființării spitalului din Florești. Drept stimul de a tranfera spitalul din Vadul lui Rașcov în Florești a servit testament secției răposatului general Starov, care locuiea în Florești.
Prin testament spitalului din Florești îi revenea în fiecare an câte 3000 ruble, cu condiția că spitalul va fi construit în livada cu pomi fructiferi cu suprafața de 6 hectare, înconjurat de un gard de piatră cei aparținea.
La sfârșitul anului 1876 au fost date în exploatare primele clădiri, care s-au păstrat până la sfîrșitul secolului XX, adică până în zilele noastre. În 1997 Clădirile au fost demolate, ca fiind foarte vechi (au funcționat peste 120 ani), iar spitalul a fost tranferat de pe malul râului Răut, adică din partea istorică a orășelului Florești, la nord-vest în afara lui pe un loc pitoresc în fața soarelui în noile edificii, care de fapt formează un întreg orășel medical.
Primul medic, care a activat în Florești de la deschiderea spitalului în 1873 și până în 1880 a fost doctorul Iljițchii ajutat de 6 asistente medicale. În 1880 doctorul Iljițchii s-a tranferat la Hotin, unde a activat până la sfârșitul vieții sale. Următorul medic care a dezvoltat spitalul până la 20 de paturi, a activat între anii 1880-1902 a fost Vladimir Polivenco. El a venit în Florești după absolvirea facultății de medicină a Academiei din Kiev și a activat aici până la sfârșitul vieții sale. În anul 2002 în cinstea doctorului Polivenco a fost înălțat un monument în fața blocului chirurgical al spitalului.
La sfârșitul secolului XIX în actualele granițe ale raionului Florești funcționau 2 spitale:
Florești și Tîrgul Vertiujeni.
Pe parcursul următorilor ani spitalul a fost condus cu chibzuință și responsabilitate de către medicii destoinici, care au lăsat ca moștenire experiență și realizări frumoase.
De la începutul secolului XX și până în 1944 numărul paturilor în spital s-a mărit până la 85. Și până în prezent au rămas în memoria băștinașilor medicii A. Babcinco, I. Romanesco, Ia. Șapiro care au activat și au dezvoltat serviciul medico-sanitar în acea perioadă grea din secolul XIX începului secolului XX în raionul Florești. Începând cu anii 1950 în raion au fost dechise 9 spitale cu o capacitate totală de 450 paturi în care activau 48 de medici acordând asistență medicală pe următoarele profiluri:
terapie, chirurgie, boli infecțioase, pediatrie, dermato-venerologie, obstetrica, ginecologie.
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a spitalul și sistemul de Sănătate din raion e legată de numele lui Stepan Plașoc, care a lucrat în calitate de medic șef al raionului timp de 26 ani (1958-1984).
Astăzi, spitalul rational Florești este un mic orășel medical așezat pe o suprafață de 6,9 hectare în afara orașului, pe un loc pitoresc, admirat de multiplii oaspeți din Moldova și de peste hotarele ei.
În prezent spitalul are o capacitate de 286 paturi, (276 paturi desfășurate în orașul Florești și 10 paturi în filiala Sănătăuca.)
În spital se acordă asistență medicală pe următoarele profiluri: chirurgie, urologie, traumatologie și ortopiedie, terapie intensivă și anesteziologie, oftalmologie și otorinolaringologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, maladii contagioase, cardiologie, gastrologie, pneumologie, neurologie, terapie generală, îngrijiri paliative, fizioterapie și reabilitare, geriatrie.
Baza tehnico-materială include 4 blocuri clinice:
blocul chirgical cu 4 etaje, blocul terapeutic cu 4 etaje, blocul mamei și copilului cu 3 etaje, blocul pentru boli infecțioase cu 2 etaje, și 4 blocuri auxiliare: blocul alimentar, blocul patomorfologic, blocul administrativ, cazangeria.
În prezent în spital activează 53 de medici și 170 asistenți medicali.