IMSP Spitalul Raional Floreşti

Ultimele știri

Dispoziția MSMPS nr. 25d /2021

Stimați conducători, colegi! În contextul creșterii esențiale a cererii din partea populației pentru asistența medicală de sănătate mintală, în condițiile pandemiei cu infecția cu coronavirus

Read More »

Lunar, 150 de pacienți, cu simptome specifice noului coronavirus, ajung la Spitalul Raional Florești. Până acum, instituția medicală a reușit să trateze peste 560 de

Read More »

Stimați colegi, Pentru a susține reabilitarea persoanelor care se recuperează după tratament COVID-19, a fost lansată campania „Suport în reabilitarea fizică și psihologică după COVID-19”. Campania

Read More »

13/11/2020 Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de

Read More »

13/10/2020 A admite la următoarea etapă a concursului candidatul: Ludmila Capcelea;  A respingepe motivul neîntrunirii condiției prevăzută în pct.9 subpct.9) al Regulamentului privind numirea în

Read More »

Ordin cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de director al IMSP Ordin din 11 septembrie 2020

Read More »

Copyright © 2021 srfloresti.md