Obiective

  • Finanţarea adecvată şi dirijarea efectivă a sistemului de sănătate din raion;       
  • Organizarea si prestarea serviciilor medicale spitaliceşti; adecvate cerintelor

   de astazi si ajustate  la necesitaţile populaţiei ;

  • Manajementul modern al resurselor umane.
  • Păstrarea şi dezvoltarea  bazei tehnico materiale a institutiilor medicale din raion.
  • Realizarea programelor Nationale de profilaxie  si combaterea a maladiilor   

   sociale conditionate in raionul Floreşti.

  • Implementaria tehnolojiilor noi informaţionale cu includerea in sistemul                

   Informaţional Integrat, pentru monitarizarea starii de sanatate a populaţiei.

  • Promovarea modului sanatos de viaţa in rindurile populaţiei raionului.