Vizita conducerii Fundaţiei de binefacere olandeze ,,Max Face Posibil’’

La 24 septembrie 2018 în vizită la spitalul rational Floreşti a sosit domnul Jan Slagter, directorul general al fundaţiei ,,Max Face Posibil’’ din Olanda împreună cu 7 consilieri ai săi şi echipa de filmare a canalului de televiziune MAX TV din Olanda. Scopul vizitei este evaluarea şi inspectarea edificiilor spitalului, construite şi reparate cu suportul financiar în calitate de ajutor umanitar al fundaţiei Olandeze de binefacere ,,Max Face Posibil’’ pe parcursul a 10 ani. Din anul 2008 spitalul rational Floreşti colaborează strâns cu fundaţia olandeză ,,Max Face Posibil’’.
În această perioadă fundaţia ,,Max Face Posibil’’ a acordat spitalului raional din Floreşti ajutoare umanitare în sumă totală ce circa 1 mln, 730 mii euro. Printre ele se numără construcţia capitală a blocului alimentar, reparaţia capitală a secţiei de pediatrie, maternitatea, secţiei de fizioterapie, secţiei sterilizare centralizată, sistemului de a aprovizionare cu apă potabilă a blocurilor spitalului, sistemului de alimentare centralizată cu oxygen şi aer comprimat, construcţia unei cazangerii noi automate, spălătoriei, reparaţia blocurilor sanitare din chirurgie, traumatologie, etc.
De asemenea fundaţia ,,Max Face Posibil’’ a donat spitalului în calitate de ajutor umanitar 2 autosanitare marca Mercedez dotate cu echipament medical conteporan destinat asistenţei medicale urgente, aparate pentru anestezie, monitoare de supraveghere a pacienţilor, fibrogastriscoape, ultrasonografie, instrumente chirurgicale pentru operaţii, echipament pentru diagnosticare şi operaţii oftalmologice, mobilier pentru spital, lingerie de pat, consumabile, etc.
Vicepreşedintele raionului Floreşti d-ul Gheorghe Gonciar, a înmânat dlui Jan Slagter diploma de gr I al Guvernului Republicii Moldova cu care a fost decorat pentru ajutorul acordat spitalului raional Floreşti, dar şi alte instituţii din republică.
La finele vizitei oaspeţii au rămas satisfăcuţi de starea bună a obiectelor construite şi reabilitate cu suportul fundaţiei ,,Max Face Posibil’’.
La începutul anului 2019 reprezentanţii fundaţiei olandeze ,,Max Face Posibil’’ vor veni la spitalul raional Floreşti pentru a începe noi proiecte de reabilitare în continuare a secţiilor şi cabinetelor. În această întrunire a participat şi deputalul în Parlamentul Republicii Moldova dl Eugen Nichiforciuc.
Pe parcursul acestor 10 ani, ca coordinator din partea spitalului raional Floreşti în relaţia cu fundaţia ,,Max Face Posibil’’ din Olanda a activat medicul Ion Manole, şi î-şi continuă activitatea mai departe.

Medicul coordonator Ion Manole ,
IMSP Spitalul Raional Floreşti