Fortificarea capacităților de diagnosticare

În scopul majorării numărului de pacienți diagnosticați în timp optimal Spitalul Raional Florești a modernizat dispozitivul de diagnostic de raze X-Ray Siemens al secției Consultative cu setul digital ce include și stația de diagnostic și arhivare în valoare totală de 767445,20 lei, din care contribuția Consiliului Raional Florești este de 500.000 lei și suportul AO Max Face Posibil în valoare de 267445,20 lei.
Astfel cabinetul de imagistică al secției Consultative va oferi o diagnosticare mai precisă și mai rapidă având capacitatea de a plasa imagini pe suporturi electronice și imprimarea imediată, informația poate fi expediată rapid în format electronic către medicii de profil.
Aducem sincere mulțumiri tuturor celor implicați în dezvoltarea instituției noastre.