13/10/2020

A admite la următoarea etapă a concursului candidatul:

Ludmila Capcelea;

  •  A respingepe motivul neîntrunirii condiției prevăzută în pct.9 subpct.9) al Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1016/2016, candidatul: Vitalie Tomacu;

  • A prelungi perioada de depunere a dosarelor pentru funcția de director al Spitalului Raional Florești pînă la data de 02.11.2020, inclusiv.

Deschide pe pagina Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale