13/11/2020

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei” și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Raional Florești din 13 noiembrie 2020, anunţă rezultatele concursului:

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Raional Florești, învingător al concursului a fost desemnată dna Ludmila Capcelea.

Deschide pe pagina Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale