Ghidul Integrității Medicale în Republica Moldova lansat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu suportul UE / CoE

 

La data de 7 octombrie 2019, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-a desfășurat evenimentul public de prezentare a Ghidului Integrității Medicale din Republica Moldova.

La eveniment au participat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, vicedirectorul Centrului Național Anticorupție, Lidia Chireoglo, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, precum și directorii instituțiilor medico-sanitare publice din țară.

Ghidul Integrității Medicale a fost elaborat în coordonare cu MSMPS, Centrul Național Anticorupție și Autoritatea Națională de Integritate. Acest document a fost creat cu scopul de a oferi suport lucrătorilor medicali și conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice în edificarea și menținerea unui climat de integritate instituțională, oferind informații detaliate privind măsurile generale de integritate aplicabile lucrătorilor medicali, în conformitate cu prevederile Legii Integrității nr. 82 din 25.05.2017. De asemenea, ghidul conține modele de acte, utilizarea cărora va simplifica procesul de conformare a lucrătorilor medicali cu cerințele de integritate.

În cadrul evenimentului, ministrul Ala Nemerenco a declarat că acest Ghid presupune a fi un sprijin în activitatea lucrătorului medical și vine să facă lucrurile mai clare, să aducă la cunoștință care sunt documentele la care se racordează și să le reamintească medicilor despre principiile de etică și deontologie.

“Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu va tolera sub nici o formă actele de corupție indiferent de formă acestora și solicit acest lucru din partea conducătorilor instituțiilor medicale. Din exepiența mea, cunosc că este ușor de a schimba lucrurile când îți dorești cu adevărat.”, a mai adăugat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco.

Vicedirectorul Centrului Național Anticorupție, Lidia Chireoglo a menționat că obiectivul principal al acestui document este consolidarea cadrului anticorupție în Republica Moldova în corespundere  cu Convențiile Consiliului Europei și tratatelor internaționale.

“Sperăm că acest document va contribui la depășirea situațiilor corupționale care sunt admise în instituțiile medicale și vom reuși să avem un act medical trasparent și lipsit de fraudă.”, a declarat Lidia Chireoglo.

“Actele de corupției în domeniul medical reprezintă o problemă globală și multe țări continuă să lupte pentru înlăturarea ei. Avem nevoie de strategii comune în acest sens, la nivel internațional. Totodată, aș dori să pun accentul pe necesitatea implicării mai active a directorilor instituțiilor medicale, pentru că anume ei urmează să vină cu cele mai importante mesaje către lucrătorii lor.”, a menționat șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, în cadrul evenimentului.

Prin intermediul acestei inițiative, Delegația UE în Republica Moldova și Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, vor putea sprijini, pentru prima dată, activități în domeniul prevenirii și combaterii corupției la nivel sectorial fapt care va aduce rezultate tangibile pentru cetățeni. UE va continua să sprijine eforturile de consolidare a capacităților acestui sector cu risc sporit prin intermediul unui viitor proiect în domeniul anticorupției. Acesta va reprezenta cel mai mare proiect în domeniul anticorupției din Republica Moldova și va fi implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Ghidul Integrității Medicale în Republica Moldova poate fi accesat la următorul link:

https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghidul_integritati_medicale_clep_rom.pdf

19 noiembrie 2019

REGULAMENT-evidenţa, evaluarea, păstrarea , utilizarea şi răscumpăîrarea cadourilor

GHIDUL INTEGRITĂŢII MEDICALE din RM cu anexe

Anexa 1-SOLICITARE privind eliberare certificat de integritate

Anexa 2-SOLICITARE eliberare certificat de cazier. privind integritatea profesională

Anexa 3-DENUNŢ de INFLUENĂ NECORESPUNZĂTOARE către administraţia IMSP

Anexa 3-DENUNŢ de INFLUENŢĂ NECORESPUNZĂTOARE către CNA

Anexa 3-DENUNŢ de INFLUENŢĂ NECORESPUNZĂTOARE către MSMPS autor.publ.locală

Anexa 4-DECLARAŢIE DE PRIMIRE A CADOURILOR ADMISIBILE

Anexa 4-DECLARAŢIE DE PRIMIRE A CADOURILOR ADMISIBILE

Anexa 5-REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR ADMISIBILE pentru anul 20 __

Anexa 5- REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR INADMISIBILE

Anexa 6-PLÂNGERE procuratueii anticorupţi, CNA

Anexa 7-FORMULAR dezvăluirii interne a practicii ilegale

Anexa 7-FORMULAR devăluirii externe a practicii ilegale

Anexa 8- REGISTRUL dezvăluirii practicilor ilegale

Anexa 9- DECLARAŢIE de conflict de interese către MSMPS autoritaţii publice locale

Anexa 10- REGISTRUL DECLARAŢIILOR PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE

Anexa 11-DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

LEGISLAȚIA NAIONALĂ ÎN DOMENIUL INTEGRITĂŢII ŞI ANTICORUPŢIE

H.G. nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23.12.2013

H.G. nr.134 din 22.02.2013 -stabilirea valorii admise a cadourilor

Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017

Legea N.133 DIN 17.06.2016 declararea averii şi intereselor personale

Legea nr.122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate

Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public

Legea nr. 928 din 11.05.2000 privind accesul la informaţii

Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate

Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice

Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul deciziţional

Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale

Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ APLICATĂ ÎN SECTORUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII

HOT. GUVERN nr. 1016 din 01.09.2016 – privind numirea în funcţie pe bază de concurs coducător IMSP

LEGEA nr.411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii

LEGEA nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiei de medic

ORDINUL MSMPS nr.139 din 15.10.2015 aprobăre regulament privind angajarea prin concurs a personal medical

Codul deontologic lucr. medical

Ordin, Instituirea registrului declaratiilor conflictelor de interese

Ordin, Regulament de activitate a comisiei de bioetica